Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Medlemsavtalen

Når du blir medlem i NCE Blue Legasea, inngår du en medlemsavtale som bekrefter din vilje til samarbeid med aktørene i den marine næringsklyngen.

Blue Legasea
bobler.jpg

Målet med avtalen er å styrke vertskapsattraktivitet og omdømme, øke gjennomføringen av viktige utviklingsprosesser og -prosjekter, samt koordinere og målrette innsatsen for å utvikle klyngen.

Avtalen innebærer at bedriften deltar med økonomiske og personellmessige ressurser i utviklingsprosessene og -prosjektene som styringsgruppen i NCE Blue Legasea har godkjent.

Medlemsbedriftene må betale årlig kontingent for medlemskapet som besluttes av eiermøtet. 

Medlemsavtale for NCE Blue Legasea 2024