Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Medlemsfordeler

Som medlem i NCE Blue Legasea-klyngen får du en rekke fordeler som kan hjelpe din bedrift å utvikle seg videre. Du har tilgang på alle klyngens ressurser, i tillegg til å dra nytte av et omfattende nettverk.

Blue Legasea

NCE Blue Legasea-klyngens nasjonale og internasjonale medlemmer kommer fra alle ledd av den marine verdikjeden. Disse er bedrifter, utdannings-, FoU- og kunnskapsinstitusjoner, utviklingsaktører og finansaktører som støtter opp om klyngens formål. 

Her er noen av fordelene du får som medlem/inkludert i medlemskapet: 

Ressurser for innovasjon:

 • Invitasjon til deltakelse i NCE Blue Legaseas aktiviteter, møteplasser og fokusgrupper
 • Mulighet for bruk og deltakelse i ÅKPs tjenester og programmer: ScaleUp program, DigiCat, kompetansemiljø innen maritime og marin næring 
 • EU-rådgiver -informasjon, rådgivning og ideutvikling for søknader til virkemiddelapparat i Norge og EU
 • Mulighet for deltakelse i FoU-forum
 • Samordning av søknader for finansering fra virkemiddelapparatet
 • Tilgang til presentasjoner fra ulike seminarer og konferanser 


  Fasiliteter og infrastruktur

  • Tilgang til ÅKP Blue Innovation Arena etter avtale (koblingsstasjon og koblingspartner)
  • Tilgang til ÅKPs nasjonale og internasjonale nettverk via deltakelse i felles aktiviteter/besøk/presseturer 

  Materiell og markedsføring

  • Fri bruk av NCE Blue-Legasea-film med mulighet for innlegging av egen logo i filmen
  • NCE Blue Legasea- powerpointmal med bedriftens logo for å vise tilknytning til klyngen. 
  • Bedriftens logo på NCE Blue Legaseas nettsider 
  • Markedsføring av bedriften i NCE Blue Legaseas informasjonsmateriell, internettsider og sosiale medier