Go to aakp.no
A PROGRAM IN

NCE Blue Legasea med nye kurstilbud for medlemsbedriftene

Som et ledd i klyngens arbeid om å øke kunnskap om prosesserings- og markedsmuligheter tilbyr NCE Blue Legasea nå i samarbeid med Marint Kompetansesenter flere aktuelle kurs for ansatte i våre medlemsbedrifter.

Blue Legasea
Illustrasjonsbilde fabrikkledelse Marint Kompetansesenter web.jpg

Foto: Marint Kompetansesenter

Sjømatnæringen trenger påfyll av kompetanse

Ett av to selskap opplever i dag rekrutteringsproblemer. Etterspørselen etter kompetanse virker heller ikke å avta i årene som kommer. De framtidige kompetansebehovene i sjømatnæringen spenner mange fagfelt over alle utdanningsnivå. Det viser en fersk rapport fra FHF-prosjektet Framtidig kompetansebehov i norsk sjømatnæring (FHF-prosjekt 901711) som er gjennomført av Møreforsking, NCE Blue Legasea og ÅKP. Rapporten kan du lese her: Rapport: Framtidig kompetanse og rekrutteringsbehov i norsk sjømatnæring

Nye kurstilbud for ansatte i klyngens medlemsbedrifter

For å møte behovet for kompetansehevende tiltak i bedriftene tilbyr NCE Blue Legasea en rekke kurs for ansatte i våre medlemsbedrifter. 

Gjennom kursleverandør Marint Kompetansesenter har vi nå også kjøpt tilgang til et begrenset antall deltakerplasser for følgende kurs som vi tilbyr gratis for våre medlemmer i 2023:

  • Opplæringsprogram for fabrikk og fabrikkledelse
  • Egenkontroll basert på HACCP
  • Teorikurs- fagbrev fiske og fangst
  • NS 9444 Norsk sjøfryst filet av hvitfisk - krav til kvalitet

De fire kursene nevnt her er nettbaserte og du kan gjennomføre kurset når du selv vil. Ved fullført og bestått kurs får du kurs-/kompetansebevis.

Påmelding gjør du her:

Mer informasjon om kursene og påmeldingsskjema finner du på nettsiden til NCE Blue Legasea under vår oversikt for Arrangementer.

Ta gjerne kontakt med vår prosjektleder fiskeri, Janita Arhaug om du lurer på noe i forbindelse med kursene. E-post: janita@legasea.no Tlf: 922 50 970