Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Fagdag for celle-, dyre- og kliniske studier

Marine for Health inviterte til fagdag, hvor målet var å få en felles forståelse om bruk av celle-, dyre- og kliniske studier til å utvikle produkter med høyere verdi.

Blue Legasea
Bilde Celle-Dyr-Klinisk.jpg

Formålet med fagdagen 26. mars 2019 var å gi bedrifter og FoU-aktører i marin næring en felles forståelse om bruk av celle-, dyre- og kliniske studier til å utvikle produkter med høyere verdi. Fagdagen ga innsikt i hvilke studier FoU-aktører i NCE Blue Legasea klyngen kan tilby samt et utvalg bedrifter vil belyse behovet i næringslivet. Fra et godt utvalgt av FoU-aktører og bedrifter ble muligheter og utfordringer innen følgende tema belyst:   

  • Biokjemiske studier
  • Cellestudier
  • Dyrestudier
  • Kliniske studier
  • Student studier
  • Pilot-studier

Fagdagen hadde fokus på hvilke life science studier som tilbys regionalt, men også mulighetene nasjonalt og internasjonalt. Gjennom kunnskapsdeling, dialog og samarbeid ville  Marine for Health og NCE Blue Legasea at fagdagen dannet grobunn for utvikling og kommersialisering av marine produkter med høyere verdi.  

samling.jpg

Se fullstendig program for fagdagen under: 

PROGRAM

1100 – 1145:   Lunch & Mingling

1150 – 1200:   Introduksjon seminar

Svein Erik Gaustad – Prosjektleder Marine for Health

KEYNOTE

1200 –1230:    Helsefremmende effekter av Calanusolje – indikasjoner fra eksperimentell forskning

Terje Larsen, Professor UiT - Norges Arktiske Universitet

FoU-AKTØRER: NASJONALE & REGIONALE

1230 –1245:    Helseeffekter av nordatlantisk fiskeolje i dyr og mennesker

Tone-Kari Knutdatter Østbye, Seniorforsker Nofima

1245 – 1300:   Helseeffekter av fiskeproteiner – studier i mennesker og rotter

Oddrun Anita Gudbrandsen – Forsker Universitetet i Bergen

1300– 1315:   Mørelab  - pre-kliniske analyser som verktøy til marin verdiskapning?

Jennifer Mildenberger, Forsker Møreforskning Ålesund

1315 – 1330:   Forskningsmuligheter ved Institutt for biologiske fag Ålesund

Gro Audveig Hagen Bjørnøy, Universitetslektor NTNU Ålesund

1330 – 1345:   Gene lipid interactions in colorectal cancer

Caroline Hild Pettersen, Forsker NTNU Trondheim

 

1345 – 1400:   Kaffepause

 

1400 – 1415:   Klinisk problemstilling, korleis gjennomføre den kliniske studie?

Dag Arne Lihaug Hoff – Overlege Helse Møre & Romsdal

1415 – 1430:   Helse, velferd og teknologi ved NTNU

Magnus Steigedal – Leder tematisk satsningsområde NTNU

NÆRINGSLIVSAKTØRER

1430 – 1450:   Halstensen Granit – hvordan utvikle høyverdige produkter fra restråstoff?

                        Alfred Halstensen – Professor Universitet i Bergen, medeigar Halstensen Granit 

1450 – 1510:   Aker Biomarine – hva trenger vi på veien videre?

                        Andreas Storsve, Forskningssjef Aker Biomarine

1510 – 1530:   Rimfrost – hva trenger vi på veien videre?

                        Inge Bruheim, Forskningssjef Rimfrost

1530 – 1550:   Arctic Nutrition – studieforløp fra silderogn til psoriasismedisin

                        Hogne Halleråker, Grunnlegger og CSO Arctic Nutrition

1550 – 1600:   Hvordan samarbeider vi best mulig på veien videre?

                        Alle - Rundbordsdiskusjon

1600 – :           Kaffe & Mingling