Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Fra industri til marin ingrediens 20 november 2019

20. november arrangerte NCE Blue Legasea, Sjømat Norge og FHF en konferanse på Gardermoen der vi satte søkelyset på den marine ingrediensindustrien, og spesielt belyste utfordringer og muligheter som finnes innenfor anvendelse av restråstoff.

Blue Legasea